AirSoft biblija

sve što treba da znate o AirSoft-u a na srpskom jeziku

Nabavka i popravka

mart 10th, 2013

Domaće trgovine

Naziv Mesto Vrsta Internet
prodavnica
Prodajni
objekat
Airsoft Shop Srbija spec da ne
SS Tactical spec da ne
ArsenalCo.NET Beograd mil da da
Magnum Jagodina mil da da
Army Shop Beograd mil da da
BM Shop Novi Sad mil da ?
Mini Market Beograd opšte da da
Sve za kuću Beograd opšte da ne

Trgovine u inostranstvu

Naziv Zemlja Vrsta KK PP VU Banka Besplatna
poštarina
Max Airsoft Slovenija spec da da ne ne
WGC Shop Hong Kong spec da da da da ne
Get-Reload  Hong Kong spec ne da da da delom
RedWolf Airsoft Hong Kong spec da da ne da da
Tiger11KH Hong Kong spec ne da da da ne
UNcompany Hong Kong spec ne da ne da ne
WarIdiot Hong Kong spec da da da da da
AsiaAirsoft Hong Kong spec da da da ne da
Airsoft Park Hong Kong spec ne ne da da da
Hobby King  Hong Kong opšte da da da ne ne
eHobbyAsia  Hong Kong spec ne da ne da da
CRW Airsoft  Hong Kong spec ne da da ne ne
ArmyAirsoft Hong Kong spec ne da ne ne da
Airsoft2u Hong Kong spec da da da ne da
SpecShop Poljska spec ne da ne da ne
Begadi Nemačka spec ne da ne da ne
AirsoftPeak Kina spec ? da da da da
HiAirsoft Kina spec ? da da da da
AirsoftPro Češka spec da da ne da ne
DealXtreme Kina opšte da da da da da

Vrsta trgovine

SPEC – specijalizovano ili preovlađujuće AirSoft, oprema
MIL – vojna, lovačka i druga pa i AirSoft oprema
OPŠTE – roba široke potrošnje, pa i za AirSoft

Načini plaćanja:

KK – kreditne kartice
PP – PayPal
VU – Western Union
Banka – plaćanje bankarskim transferom

Servisi

Naziv
Airsoft Service Serbia, Smederevo
Servis AirSoft opreme, Beograd